SERVIS střešních oken VELUX - Jednička ve Středočeském kraji!

3S - střechy, s. r. o. - Certifikovaná montážní firma VELUX.
Provádíme prodej, montáž, servis a výměny střešních oken
a doplňků

Jaké jsou typy skel střešních oken?

Možnosti zasklení

Vhodným výběrem zasklení střešního okna ovlivníte kvalitu vašeho bydlení. Z nabídky střešních oken VELUX si můžete vybrat okno se zasklením, které odpovídá vašim požadavkům, jako např. zabránění úniku tepla, ochrana před přehříváním interiéru, ochrana před hlukem apod.

Počet teček označuje účinnost zasklení pro uvedenou vlastnost - čím je počet teček vyšší, tím je zasklení účinnější.

 

Typ zasklení
Vnitřní bezpeč-
né lepené sklo
Ochrana před sluneč-ním teplem
Snížení hladiny venkov-ního hluku
Úspora energie
Samo-čisticí vrstva
Ochrana proti vnějším vlivům
Neprů-hledné
zasklení
Technické parametry
U okna = 1.4
U skla = 1.1
Rw = 35
g = 0,54
U okna = 1.4
U skla = 1.1
Rw = 32
g = 0,60
*
U okna = 1.3
U skla = 1.0
Rw = 37
g = 0,29
U okna = 1.4
U skla = 1.1
Rw = 35
g = 0,28
U okna = 1.4
U skla = 1.1
Rw = 32
g = 0,54
*
U okna = 1.0
U skla = 0.9
Rw = 42
g = 0,50
*
U okna = 1.0
U skla = 0.5
Rw = 35
g = 0,45
--62_65
více...
*
U okna = 0.77
U skla = 0.5
Rw = 40
g = 0,39

 

*--60: Speciální úprava venkovního skla i celého okna snižuje hluk dopadajícího deště až o 7dB.
*U zasklení 62, 65 a 62_65 samočisticí vrstvu nahrazuje speciální vrstva proti rosení venkovního skla.


Vysvětlivky:


Ochrana proti poškození zevnitř
Vnitřní lepené bezpečnostní sklo zaručuje ochranu osob uvnitř místnosti.
Je složené ze dvou skel opatřených vprostřed fólií pro bezpečné zajištění soudržnosti skla při rozbití. I při případném poškození jsou tak úlomky skla zadrženy fólií a nevysypou se do interiéru.


Ochrana proti slunečnímu záření
Schopnost regulovat přehřívání interiéru je dána koeficientem g (%), který udává množství sluneční energie procházející přes zasklení. Efektu se dosahuje speciálním pokovením. Čím je koeficient g nižší, tím méně tepelného záření projde přes zasklení do interiéru.


Snížení hladiny zvuku
Snížení hladiny hluku je udáváno koeficientem Rw (dB). Čím je koeficient Rw vyšší, tím lépe zasklení izoluje proti hluku.


Úspora energie
Kvalita zasklení z pohledu prostupu tepla je dána koeficientem U [W/(m2.K)].
Čím je koeficient U nižší, tím dochází k menším tepel ným ztrátám přes zasklení.
V zimním období nedochází k únikům tepla ven a v létě se interiér méně přehřívá (při zavřeném okně).


Tvrzené venkovní sklo
Vyšší prevence proti rozbití a vniknutí.


Ochrana proti vnějším vlivům

V porovnání s fasádními okny je nebezpečí poškození střešního okna vnějšími vlivy (např. krupobitím) vyšší. Použitím vnějšího tvrzeného skla se možnost rozbití zasklení minimalizuje.


Neprůhledné (matné) sklo
Pro použití tam, kde je vyžadováno soukromí (např. koupelny apod.). Matné sklo propustí světlo.


Samočisticí vrstva
Čisticí efekt je založen na snazším rozkladu organických nečistot a jejich snazším smývání ze skla. Samočisticí vrstva je integrovaná do venkovního skla a aktivuje se vlivem denního světla. Po aktivaci je povrch skla silně hydrofilní – při dešti se voda rozteče po povrchu a vytvoří souvislý film.
Voda uvolní a odplaví nečistoty a rychleji odteče. Povrch rychleji usychá. To vše přispívá k lepšímu výhledu a celkově snazší údržbě.

Technické parametry

Součinitel prostupu tepla U(W/m2.K) – čím je koeficient nižší, tím dochází k menším tepelným ztrátám přes zasklení. V zimním období nedochází k úniku tepla ven z místnosti, v létě se interiér méně přehřívá (při zavřeném okně).

Vzduchová neprůzvučnost Rw (dB) – udává snížení hladiny hluku. Čím je koeficient vyšší, tím lépe zasklení izoluje venkovní hluk.

Součinitel prostupu tepelného slunečního záření g (%) – charakterizuje schopnost regulovat přehřívání interiéru. Udává množství sluneční tepelné energie procházející přes zasklení. Čím je koeficient nižší, tím méně tepelného záření projde přes zasklení do interiéru.

Samočisticí vrstva – je integrovaná do venkovního skla a aktivuje se vlivem denního světla. Čisticí efekt je založený na chemické reakci, při které dochází k rychlejšímu rozkladu organických nečistot a k jejich snadnému smývání (deštěm).

Energeticky úsporná dvojskla VELUX se vyznačují jak nízkými tepelnými ztrátami, tak dobrou zvukovou izolaci. Díky speciální technologii výroby („warm edge“) se také snižuje možnost kondenzace par v chladných klimatických podmínkách. Díky vyspělým technologiím mají střešní okna VELUX obecně velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti vyjádřené nízkými hodnotami součinitele prostupu tepla (U).zasklení --73

Energeticky úsporné zasklení --73:

 

 

 • Úspora energie
 • Ochrana proti vnějším vlivům (vnější tvrzené sklo)
 • Lepší zvuková izolace
 • Vnitřní lepené bezpečnostní sklo
2x3 mm – lepené sklo plavené
14,5 mm – argon
4 mm – tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
zasklení --59

Energeticky úsporné zasklení --59:

 • Úspora energie
 • Ochrana proti vnějším vlivům (vnější tvrzené sklo)

4 mm – sklo se selektivně reflexní vrstvou
16 mm – argon
4 mm – tvrzené sklo
zasklení --60

Energeticky úsporné zasklení --60:

 

 

 • Úspora energie
 • Samočisticí povrch
 • Vnější tvrzené sklo
 • Lepší zvuková izolace
 • Vnitřní lepené bezpečnostní sklo
2x3 mm – laminované sklo
12 mm – krypton
6 mm – tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

zasklení --60

Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo proti přehřívání --76:

 

 

 • Úspora energie  
 • Vnější tvrzené sklo
 • Vnitřní lepené bezpečnostní sklo


zasklení --34

Energeticky úsporné zasklení --34:

 

 • Neprůhledné izolační dvojsklo
 • Zvýšená odolnost proti mechanickému poškození (vnější sklo)

4 mm – tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
16 mm – argon
4 mm – neprůhledné sklo

Zasklení 62

Energeticky úsporné zasklení --62:

 • Snížení hladiny venkovního hluku
 • Vnitřní lepené bezpečné sklo

Výrobek je zařazen do programu Zelená úsporám

U okna = 1,0
U skla = 0,9


Pouze pro okno GGL.

zasklení --65

Energeticky úsporné zasklení --65:

 • Pro nízkoenergetické stavby
 • Vynikající tepelně technické parametry
 • Sklo se samočisticí úpravou
 • Zvýšená odolnost proti poškození (vnější i vnitřní sklo)

2x2 mm lepené plavené sklo
10 mm Krypton
4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
10 mm Krypton
4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- pouze pro okna: GGL, GGU, GPL, GPU

Výrobek je zařazen do programu Zelená úsporám
Pasivní zasklení --62_65 (--65_63):

 

 • Úspora energie
 • Tvrzené venkovní sklo
 • Vnitřní lepené bezpečné sklo
 • Samočisticí vrstva
 • Snížení hladiny venkovního hluku

U okna = 0,77
U skla = 0,5


Pouze pro okno GGL.

Rychlý kontakt
SERVIS VELUX

SERVIS střešních oken VELUX

Pracovní doba je v pracovních dnech od 8:00 do 16:00.

Napište nám!

Odešlete dotaz na náš email. Ozveme se a poradíme Vám se střešními okny!

dvamínusjedna=